Stowarzyszenie Karpatka

wtorek, 17 stycznia 2012

Aktuaklności

————————————————————————————

Rys historyczny

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju  Wsi Karpackiej „KARPATKA”  ma siedzibę w Mszanie 22,  38-454 Tylawa. Wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13.03.2008 r pod numerem 0000301497 posiada NIP o numerze 684-25-28-213 i Regon 180311281 oraz konto w Podkarpackim Banku Spółdzielczym Odd. w Dukli  70 8642 1096 2010 9604 7453 0001.

Władze Stowarzyszenia to:

Prezes               Janina Kacprzyk

Wiceprezes     Maria Konrad

Skarbnik           Ewa Kaczmarska-Więckowska

 

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca                       Edyta Olimpia Wilczek

Wiceprzewodniczący             Waldemar Maziejuk

Członek                                        Jan Bajda

 

Cele działania:

  1. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego  rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego karpackich  obszarów wiejskich
  2. Aktywizacja  mieszkańców
  3. Eliminowanie zagrożeń w życiu społecznym – alkoholizm, narkomania, demoralizacja dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie już powstałym skutkom tych zagrożeń.
  4. Ochrona przyrody. Edukacja ekologiczna.
  5. Ochrona i upowszechnianie wartości kultury ludowej i rękodzieła. Propagowanie edukacji kulturalnej, etnograficznej i tolerancji  kulturowej.
  6. Równanie szans dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych (PGR)
  7. Podnoszenie poziomu życia wiejskiego
  8. Rozwój turystyki przyjaznej ekologicznie.
  9. Inne cele wynikające z bieżących potrzeb wsi.

 

Do końca 2011 roku Stowarzyszenie zrealizowało  11 projektów  w ramach których zakupiony został sprzęt turystyczny (namioty, śpiwory, karimaty  naczynia turystyczne itp.) wykorzystywane do realizacji innych projektów jak (wycieczki  piesze z namiotami po okolicy, wycieczka do Berlina, wycieczka do Chorwacji -w przypadku wycieczek zagranicznych uczestnicząca w nich młodzież z Mszany zarobiła  część  pieniędzy potrzebnych do zrealizowania  planów-. Prowadzone były  zajęcia świetlicowe i nauka robienia ozdób z bibuły, nici,  rysunku i malarstwa. Dwa projekty poświęcone były edukacji ekologiczne dzieci i młodzieży, edukacji w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, ochrony środowiska naturalnego i rolnictwa ekologicznego.

Jeden z projektów adresowany był do matek i dał im  siłę do walki z przeciwnościami dnia codziennego.

 

Wszystkim darczyńcom Zarząd składa tą drogą serdeczne podziękowanie za dotychczasowe wsparcie finansowe. Jak wynika z innych zakładek tej strony internetowej pieniądze te nie zostały zmarnowane, a wprost przeciwnie – potrzeby rosną, bo rozbudowuje się nasza działalność.

 

Wszystkim, którzy chcieliby wspomóc  nasze wysiłki  proszę o darowiznę na wymienione wyżej konto bankowe z zaznaczeniem DAJĘ BO WARTO.